Център за информация и професионално ориентиране "Прометей-про" ЕООД /ЦИПО/

Адрес: ул.Kaлитин, 36, ап.25. ет.2