Сдружение "Дружество за заетост на безработни лица - ДЕМО"

Адрес: ул. Пламък 7