Сдружение "Център за обучение и квалификация"

Адрес: ул. "Струмица", 1, вх. "А", ет. 1, ап. 1

Програми