Шуменска търговско промишлена палата

Адрес: ул.Съединение 71