Професионална гимназия по облекло и текстил "Христо Бояджиев"

Адрес: ул. "Димитър Константинов" №21