Обучителни институции с одобрени програми

Наименование Опции
ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СПЕЦИАЛИСТ ЕООД Преглед
Център за неформално образование и културна дейност АЛОС Преглед
Център за квалификация Успех ООД Преглед
Център за информация и професионално ориентиране "Прометей-про" ЕООД /ЦИПО/ Преглед
Център за информационно осигуряване на образованието Преглед
Център ЕГО ООД Преглед
Център "Щастие" ЕООД Преглед
Център "Интерактивно обучение" ООД Преглед
ХЮМАН КОНТАКТ ЕООД Преглед
Хюлет-Пакард България ЕООД Преглед
Хибара ЕООД Преглед
Франкофонски регионален център за Централна и Източна Европа Преглед
Фондация Растеж Преглед
Фондация на бизнеса за образованието Преглед
Фондация Интерактивна България Преглед
Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество Преглед
Фондация за образование, спорт, изкуство "Възможност" Преглед
Фондация Европартньори 2007 Преглед
Фондация „С-ИВВЕНА“ Преглед
Фондация „Европейски център за иновации, образование, наука и култура” Преглед
стр. бр. на стр. Първа Предишна Следваща Последна