Обратно

КАБИНЕТЪТ ОДОБРИ ПОЗИЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ , КУЛТУРА И СПОРТ НА ЕС.