Обратно

МОН ЩЕ ПОДПОМОГНЕ СЪЗДАВАНЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ КЪМ ПЛОВДИВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ