Обратно

ПРАВИТЕЛСТВОТО ВЪЗСТАНОВЯВА ПРЕХОДНИТЕ ОСТАТЪЦИ НА ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА.