Обратно

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В УЧИЛИЩАТА