Обратно

Въпреки усилията хиляди деца отпадат от училище. Националната статистика отчита твърде бавен темп на нормализиране на негативната тенденция.