Обратно

Въвеждат стандарт за висшето по педагогика.Ще се прилага в 12-те факултета, които подготвят кадри за школата.