Обратно

Характеристиките на учителя на XXI век

Да си учител в XXI век, означава да преподаваш така, както винаги си го правил, но използвайки съвременните инструменти и технологии. Означава да използваш всичко, което е важно в съвременния свят, така че учениците ти да могат да успяват. Да имаш способността да направляваш учениците си и да ги подготвяш за бъдещето.