Обратно

Игрите с паметта в часа на класа

Последните десетилетия се оказват белязани от идеята за нови концептуални употреби на паметта. Следващите страници са посветени на една от възможните употреби на паметта в училищна среда.