Обратно

Иновативни технологии в образователната дейност

Бързото развитие на обществото диктува необходимостта от промени в технологиите и методите на образователния процес. Завършилите образователни институции трябва да бъдат подготвени за тенденциите на променящата се модерност. Следователно въвеждането на технологии, насочени към индивидуален подход, мобилност и дистанция в образованието, изглежда необходимо и неизбежно.