Обратно

Креативност, иновация, мотивация и нови методи на преподаване

Креативното мислене е основа за успешното личностно и професионално развитие на човека. Всеки учебен предмет може да предложи подходяща среда за развитие на креативното мислене. Решаването на проблеми често е въпрос на нестандартно мислене и нови методи.