Обратно

НОВИ КНИГИ: Българите в Западна Тракия - граници и идентичност : ХІХ - 30-те години на ХХ в.

Книгата проучва ежедневието на българите от Западна Тракия в родната земя между XIX и 30-те години на ХХ в.