Обратно

НОВИ КНИГИ: Детската литература и раждането на личността

“ Детската литература и раждането на личността “ е интересно и задълбочено изследване на важни проблеми от историята и поетиката на националната ни литература за деца .