Обратно

Оценяването като фактор за подобряване на качеството на образованието

Качеството на образованието произтича от ключовите характеристики на образователната система: ресурси, функциониране, резултати. Човешкият, техническият, финансовият, научният и т.н. потенциал съставляват ресурсите на системата. Тяхното управление пряко рефлектира върху качеството на създавания от нея продукт.