Обратно

Предимства и недостатъци на обучението в електронна среда в начална училищна възраст

В статията е обърнато внимание на предимствата и недостатъците на обучението в електронна среда в начална училищна възраст. Разглеждат се информационните и комуникативните технологии, използването на електронни ресурси. Обръща се внимание, че чрез тези технологии учениците имат възможност да търсят различни източници, за да изберат и синтезират дадена информация.