Обратно

Професионална компетентност на педагогическия специалист за организиране на празници в училище

В настоящата статия се разглеждат възможностите и ефективността при прилагане на нетрадиционни и алтернативни форми при организиране на празници. Демонстрира се, че организирането на празници възпитава основни социални и нравствени качества. Разкрива се същността на видовете празници и се очертават различията между традиционните и иновативните форми на организация на празниците.