Обратно

Професионално образование и заетост

Пазарът на труда се глобализира, образованието –също! Липсата на кадри вреди на инвестиционния климат и ограничава развитието на икономиката.