Обратно

Същност и основни характеристики на образователната политика

В статията се разглежда проблема за същността и основните характеристики на образователната политика. Изясняват се основните гледища по отношение на категорията „политика“ и понятията: конкретни политики, публични политики и социална политика. Разглеждат се различните определения за същността на понятието образователна политика в българската, рускоезични и англоезична научна литература. Анализират се основните характеристики на макро и микро политиката в сферата на образованието.