Обратно

Социално възпитание и модели на социално възпитание

Социалното образование и възпитание изпълняват следните основни функции: - консервативно-репродуктивна - тази функция е поддържаща, стабилизираща съществуващите обществени противоречия и тенденции; - прогресивно-продуктивна - тя е конструктивна, променяща, усъвършенстваща съществуващите обществени тенденции и отношения.