Обратно

Въведение в психологията на тийнейджърската възраст

Възпитанието на детето през годините на юношеството е сложно приключение, при което повечето родители, възпитатели и педагози срещат много трудности. От година на година животът на юношите се влошава в почти всяко отношение. Статистиката крещи за растящия брой наркомани и непълнолетни престъпници, за разпространението на ранната бременност и половите болести и чувството на отчаяние и депресия. Какво не е наред? Причината често е, че повечето възрастни хора имат твърде неясна представа за юношеството и не знаят какво да очакват от тези младежи.