Обратно

За ролята на приказките в отглеждането на децата

Приказка - литературно произведение, в което се разказва за нещо вълшебно, необичайно. Най-невероятните събития са често срещани в приказка. Трудно е да се надцени ролята на приказките за отглеждането на децата. Приказките развиват мислене, внимание, памет и съгласувана реч. Езикът на приказките е прост и затова достъпен, няма дълги аргументи, описания. Благодарение на образността, многобройните повторения, простотата на сюжетните линии, приказките предизвикват ярък емоционален отговор в детските души, който служи за по-бързо запомняне на текстове. Когато слушат приказки, децата се запознават и с образни изрази, които правят речта по-изразителна, емоционална.