Познаваш ли България? - 2018 : сборник с доклади от третото издание на Дните на българския език и култура, 19-21 април 2018 г., Департамент по устен и писмен превод, Форли [Италия]

София : Нац. изд. за образование и наука Аз-Буки, 2019. - 127 с.

ISBN: 978-619-7065-23-7

Средна оценка: 0,00 от 5