Всички

Тагове за търсене
PISA , Австрия , автореферати на дисертации , алтернативно образование , артефакти , археологически находки , архивни документи , архитектура , астрономия , БЕЛ , библиографии , библиотека , биографии , биология , Бургас , Българско възраждане , Варна , Велико Търново , вестници до 1944 г. , висше образование , висши училища , военни паметници , Враца , възпитание , външно оценяване , Габрово , география , Германия , гражданско образование , грамотност , графични издания , детска градина , детски градини , детски книжки , детско-юношеска литература , деца със СОП , дигитална грамотност , дидактика , дидактически инструменти , дидактически материали , дипломни работи , дистанционно обучение , добри практики , документалистика , държавни политики , е-ресурси , Европа , езиково обучение , екологично образование , електроенергетика , електроника , електронни издания , електронни учебници , електронно обучение , електротехника , енциклопедии , ЕС , етика и право , забавна математика , здравно образование , изкуства-обучение , изкуство , изследвания , икономика , икономическа литература , ИКТ образование , ИКТ обучение , ИКТ уроци , иновативни методи , иновации , иновации в образованието , иновации в обучението , интерактивни системи за обучение , интерактивни уроци , интерактивно обучение , информационни технологии , испански език , Казанлък , Канада , картографски издания , качество на образованието , качество на обучението , качество на обучението професионално образование , квалификация , квалификация - онлайн курсове , класна стая - дизайн , книга за учителя , компютърни системи и технологии , комуникационна техника , краеведска периодика , краеведска периодика до 1944 г. , краеведски колекции , лингвистика , математика , машиностроене , международни изследвания , международни педагогически практики , международно сътрудничество , мениджмънт в образованието , методическа литература , монографични изследвания , мултимедийни презентации , мултимедия , наука , научна литература , научнопопулярна литература , начален курс- обучение по английски език , начално образование , немски език , непубликувани документи , нормативни документи , обмяна на опит , образование в областта на изкуството , образование в областта на науката , образователна политика , образователна система “Вики и Ники” , образователни методи , образователни политики , образователни теории , образователни технологии , обучение по изкуство , ОИСР , основно образование , партньорство , педагогика , педагогическа психология , педагогически проблеми , педагогически технологии , плакати , Пловдив , подпомагане , Полша , помагала за чужденци , португалски език , пощенски картички , правна литература , практика на преподаването , предучилищно възпитание , предучилищно образование , приобщаващо образование , приобщаващото образование , природни науки , продължаващо образование , проектна дейност , професионално образование , професионално развитие , професионалното обучение на възрастни , психология и логика , публицистика , Разград , речници , речници за ученици , РУО , Руска федерация , руски език , ръкописи , САЩ , свят и личност , сградостроителство , Силистра , системи за образование , след-средно образование , снимки , СОП , София , софтуер , социална педагогика , социални науки , специална педагогика , списани , списания , справочна литература , справочници , среден курс , средно образование , Стара Загора , старопечатни книги , счетоводна литература , счетоводни стандарти , счетоводство , съвременни технологии за възпитание и обучение , творчески дейности , творческо образование , творческо обучение , телекомуникации , теория и методика на обучението , топлоенергетика , топлотехника , транспорт , уроци , учебен процес , учебна литература , учебна програма , учебна среда - дизайн , учебни материали , учебни планове , учебни помагала , учебни помагала PONS , учебни предмети , учебни програми , учебници , учебници Klett и Langenscheidt , учебно съдържание , учене през целия живот , ученически съюзи , училищна общност , училищни мрежи , училищни ръководители , училищни сайтове , училищно образование , учители по английски език , физика , физическо възпитание , философия , фолклор , френски език , химия , химия и опазване на околната среда , Христо Ботев , художествена литература , четене , човек и природа , чуждоезиково обучение , чуждоезиково обучение – английски език , чуждоезиково обучение – немски език , чуждоезиково обучение – руски език , ЮНЕСКО

Избрани тагове

Текст за търсене

Избери

Сортирай по

Вид сортировка

No Изображение Информация Опции
1

 INNOVATIVE technologies and learning : 6th International Conference, ICITL 2023, Porto, Portugal, August 28-30, 2023 : proceedings

; Cham : Springer Nature Switzerland, 2023. - xvii, 657 с.; 978-3-031-40112-1

Тагове: -

Оцени
2

 RESEARCH methods in language teaching and learning : a practical guide

; Hoboken : Wiley, 2022. - xii, 370 с.; 978-1-119-70163-7

Тагове: -

Оцени
3

 Академик Благовест СЕНДОВ през погледа на приятели и колеги от България и света

; София : Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов", 2022. - 208 с.; 978-619-245-259-9

Тагове: -

Оцени
4

 Български език 7. клас

ИНЕВ, Иван Кирилов; София : БГ учебник, 2018. - 144 с.; 978-619-187-033-2

Тагове: -

Оцени
5

 МУЗЕИ и общини 2 : сборник материали от Националната научна конференция "Музеи и общини ", проведена на 30 и 31 март 2017 г. в град Трявна

; В. Търново : Фабер, 2018. - 228 с.; 978-619-00-0727-2

Тагове: -

Оцени
6

 Наръчник по иновативни образователни технологии

; Русе : Русенски унив., 2022. - 228 с.; 978-954-712-813-2

Тагове: -

Оцени
7

 НАУЧНА конференция с международно участие "Държавата, обществото и историята" : Пловдив, 23-24 октомври 2008

; София : Иврай, 2014. - 468 с.; 978-954-9388-62-6

Тагове: -

Оцени
8

 ПРИОБЩАВАЩО образование

; Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2023. - 292 с.; 978-619-202-844-2

Тагове: -

Оцени
9

 Пътеводител на правописния стопаджия

ВАСЕВА, Милена Петрова; В. Търново : Фабер, 2010. - 128 с.; 978-954-400-188-9

Тагове: -

Оцени
10

 УНИВЕРСИТЕТЪТ на бъдещето : Софийският университет на 135 години

; София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2023. - 246 с.; 978-954-07-5811-4

Тагове: -

Оцени
стр. бр. на стр. Първа Предишна Следваща Последна