ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА

Описание: Реферативният обзор представя концепцията за гражданско образование, подходите към изучаване на гражданското образование (като самостоятелен/отделен учебен предмет или интегрирането му в по-широки предмети/области на учебната програма), препоръчителното учебно време, мястото на гражданското образование в националните учебни програми за училищно образование и оценяването на учениците по гражданско образование.

Допълнителна информация: март 2015 г., 32 стр., 42 лв.

Тип: Реферативен обзор

Средна оценка: 0,00 от 5