Готови информационни продукти

Текст за търсене

Тип

Сортирай по

Вид сортировка

No Информация Опции
1

STEM ОБРАЗОВАНИЕ (SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, MATHEMATICS)

Книги, дисертации, статии, eBooks, публик. на свободен достъп, 2016-2022. Бълг., рус., англ. ез.

63 заглавия, 25 лв.

Оцени
2

АГРЕСИЯТА В УЧИЛИЩЕ

Книги, дисертации, статии, 2010 -2015. Бълг., рус., англ. ез.

92 заглавия, 15 лв.

Оцени
3

БИЛИНГВИЗЪМ (ДВУЕЗИЧИЕ) В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Книги, дисертации, статии, eBooks, публик. на свободен достъп. Бълг., рус., англ. ез.

132 заглавия, 45 лв.

Оцени
4

БЪЛГАРСКАТА ПИСМЕНОСТ И ДЕЛОТО НА КИРИЛ И МЕТОДИЙ

Книги, дисертации, статии. Бълг. ез.

53 заглавия, 10 лв.

Оцени
5

БЪЛГАРСКИЯТ БУКВАР ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ

Книги, дисертации, статии, 1844-2003. Бълг. ез.

105 заглавия, 52 лв.

Оцени
6

ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА СЕМЕЙСТВО - УЧИЛИЩЕ

Книги, дисертации, статии, 2010-2018. Бълг., рус., англ. ез.

58 заглавия, 40 лв.

Оцени
7

ВИРТУАЛНО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО

Книги, дисертации, статии, публик. на свободен достъп 2013-2023. Бълг., рус., англ. ез.

48 заглавия, 25 лв.

Оцени
8

ВИСШЕ ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ИСПАНИЯ

Реферативният обзор уточнява мястото на висшето професионално образование и обучение в Националната квалификационна рамка на висшето образование в Испания. Проследена е процедурата за признаване на професионално образование и обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър". Изложени са националните критерии за подбор на кандидати за висше професионално образование и обучение.

април 2015 г., 12 стр., 11 лв.

Оцени
9

ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В БРАЗИЛИЯ. РЕЙТИНГ НА НАЙ-ДОБРИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ (СВЕТОВНИ И НАЦИОНАЛНИ КЛАСАЦИИ)

Селектирани са 10 най-важни източници на информация, представящи висшето образование в Бразилия. В табличен вид е приложена класация на най-добрите бразилски университети за 2012 г. и тяхното място в рейтинга. Допълнително са указани и две от най-популярните рейтингови системи за световни университети.

2013 г., 10 док., 30 лв.

Оцени
10

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА НА ЕС ВЪРХУ РЕГИОНАЛНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗЛИЧИЯ В БЪЛГАРИЯ

Книги, дисертации, статии, 2004-2018. Бълг. ез.

34 заглавия, 25 лв.

Оцени
стр. бр. на стр. Първа Предишна Следваща Последна