Ако се регистрирате и бъдете одобрени от администратор, ще имате достъп до:

Собствена публична страница

На публичната си страница можете да представите себе си, както и да публикувате текстове и интересна информация в личен блог.

Собствена частна страница

На собствената си частна страница получавате достъп до функционалности, позволяващи социализиране с други потребители в портала, поддържане на собствено файлово хранилище, на собствен списък с любими ресурси, членуване във вътрешни сайтове, създаване на бележки, записки и други.

Нотификации

Нотификациите ще Ви информират за възникнали събития, като например получено съобщение в Портала.

Разширени възможности в меню „Ресурси“

Получавате възможността да добавяте дадени ресурси като любими, да оценявате ресурси и да предоставяте своето мнение за тях.

Управление на свой запис в списъка на педагогическите специалисти

Ако сте педагогически специалист, имате възможност да поддържате информация за себе си в Портала. По този начин останалите потребители ще имат достъп до последната и най-актуална информация за Вас, достъпна от списъка „Педагогически специалисти“ в меню „Мрежа“.

Управление на запис за обучителна институция

Ако сте представител на обучителна институция, имате възможност да поддържате информация за тази институция в Портала. По този начин останалите потребители на Портала ще имат достъп до последната и най-актуална информация за Вашата обучителна институция, достъпна от списъка на обучителните институции в меню „Кариерно развитие“.

Участие в блог „Иновативни практики“

Вие сте новатор и искате да споделяте? Всеки новатор в Портала има възможност да сподели своите идеи и опит в блог „Иновативни практики“.

Участие в „Обмен на практики“

Вие сте учител от първи до дванадесети клас? Тук ще можете да предоставите разработени от Вас уроци на страницата „Обмен на практики“, от където те ще бъдат достъпни за други любознателни потребители.

Управление на собствени календари и събития

Искате да организирате времето си и да записвате важни събития? Направете го с помощта на собствени календари.

Участие във форум

Когато имате въпрос или желаете да дискутирате различни интересни теми, можете да го направите във форума на „Национална педагогическа мрежа“.

Попълване на вътрешни анкети и преглед на резултатите

След регистрация и одобрение ще имате възможност да изказвате своето мнение по поставени въпроси във вътрешни анкети. Освен това, след приключване на анкетирането, можете да разгледате резултатите от анкетата.

Администриране на група

Заявете през „Обратна връзка“ желание за създаване на група, като посочите нейната тема и че желаете да я администрирате. Администратор на Портала ще я създаде за Вас и ще Ви даде права да я управлявате сами.