Internet platforms

Tags to search for
PISA , Австрия , алтернативно образование , астрономия , БЕЛ , библиотека , биология , география , Германия , гражданско образование , детски градини , деца със СОП , дигитална грамотност , дидактически инструменти , добри практики , е-ресурси , екологично образование , електронно обучение , ЕС , забавна математика , здравно образование , изкуства-обучение , изследвания , ИКТ образование , ИКТ обучение , ИКТ уроци , иновативни методи , иновации , интерактивни системи за обучение , интерактивни уроци , интерактивно обучение , испански език , качество на обучението , качество на обучението професионално образование , квалификация , квалификация - онлайн курсове , класна стая - дизайн , математика , международни изследвания , международно сътрудничество , мултимедийни презентации , начален курс- обучение по английски език , начално образование , немски език , обмяна на опит , образователни методи , образователни политики , ОИСР , партньорство , подпомагане , Полша , португалски език , предучилищно образование , приобщаващо образование , природни науки , продължаващо образование , проектна дейност , професионално образование , РУО , Руска федерация , руски език , САЩ , СОП , софтуер , социални науки , среден курс , счетоводни стандарти , счетоводство , творчески дейности , творческо образование , творческо обучение , уроци , учебна литература , учебна среда - дизайн , учебни материали , учебни програми , учебно съдържание , учене през целия живот , ученически съюзи , училищни мрежи , училищни сайтове , училищно образование , учители по английски език , физика , френски език , химия , четене , чуждоезиково обучение , чуждоезиково обучение – английски език , чуждоезиково обучение – руски език , ЮНЕСКО

Selected tags

Text to search

Select

Sort by

Sort type

No Details Options
1

4teachers

4teachers е безплатна комуникационна платформа, създадена от и за учители. Фокусът е върху обмяната на опит, идеи и учебни материали. Предлагат се и материали по практическа педагогика и методика/дидактика, реферати, писмени изпити. Проектът е с отворен код (Open-Source Projekt) и съдържанието непрекъснато се разширява от потребителите на платформата.

Tags: е-ресурси, учебни материали, добри практики, Германия

Rate
2

Autenrieths LiebLinks (Wolfgang Autenrieth)

Връзки към безплатни страници с материали за учители и ученици, събрани през последните 15 години от Wolfgang Autenrieth и непрекъснато актуализирани от него. Подредени са по учебни предмети и теми.

Tags: е-ресурси, учебна литература, квалификация, Германия

Rate
3

BG iT School

Платформа за новини от IT сферата и уроци, публикувани от потребители.

Tags: е-ресурси, учебно съдържание, ИКТ обучение, софтуер

Rate
4

BG K:ids (ел. изд. на в. Капитал)

Изданието съдържа материали, насочени към детското развитие и проблемите, които го съпътстват, съвети към педагогическите специалисти и родителите, като и гласът на децата.

Tags: е-ресурси, екологично образование, алтернативно образование

Rate
5

BG Krokotak

Дейности за изработване, рисуване, забавна математика и много други. Това е място за творчески идеи, които могат да спомогнат учебния процес. Страницата е на български и английски език.

Tags: изкуства-обучение, забавна математика, творчески дейности

Rate
6

BG My School BEL – образователен сайт по български език и литература

Подготвен е от преподавател по български език и литература. Съдържа материали в помощ на учениците от 5 до 12 клас, на кандидат-студентите и на учителите.

Tags: учебни материали, БЕЛ, среден курс

Rate
7

BG Аз-детето – български детски портал

Българският детски портал. Различни материали, предназначени за деца, родители и учители.

Tags: е-ресурси, предучилищно образование, детски градини, творческо образование

Rate
8

BG Баланс БГ – Експертен сайт по счетоводство

Съдържа разнообразна информация, като данъчни закони, практическо счетоводство, счетоводни стандарти, казуси и становища, калкулатори и др.

Tags: счетоводство, счетоводни стандарти

Rate
9

BG Български географски портал

Новини от сферата на географските науки, събития, тестове и др.

Tags: е-ресурси, екологично образование, география

Rate
10

BG Български портал на знанието

Общообразователен интернет портал - основен възел в "българската национална мрежа от знания". Включва рубрики: енциклопедии, речници, библиотека.

Tags: е-ресурси, учебни материали, училищно образование, предучилищно образование

Rate
page page size First Previous Next Last