Information products

Text to search

Type

Sort by

Sort type

No Details Options
1

АГРЕСИЯТА В УЧИЛИЩЕ

Книги, дисертации, статии, 2010 -2015. Бълг., рус., англ. ез.

92 заглавия, 15 lv.

Rate
2

АСПЕКТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ЕЖЕДНЕВИЕ

Книги, дисертации, статии, 2010-2014. Бълг., англ. ез.

61 заглавия, 15 lv.

Rate
3

БЪЛГАРСКАТА ПИСМЕНОСТ И ДЕЛОТО НА КИРИЛ И МЕТОДИЙ

Книги, дисертации, статии. Бълг. ез.

53 заглавия, 10 lv.

Rate
4

БЪЛГАРСКИЯТ ФОЛКЛОР И ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ

Книги, дисертации, статии, 2003-2014. Бълг. ез.

61 заглавия, 10 lv.

Rate
5

ВИДОВЕ УЧИЛИЩА ЗА СРЕДНО И СЛЕД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА

Реферативният обзор представя видовете училища за средно и след средно образование и тяхното място в образователната система на 14 европейски страни: Австрия, Белгия, Великобритания (Англия), Германия, Дания, Италия, Исландия, Литва, Полша, Финландия, Франция, Холандия, Швейцария и Швеция.

януари 2014 г., 54 стр., 32 lv.

Rate
6

ВИСШЕ ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ИСПАНИЯ

Реферативният обзор уточнява мястото на висшето професионално образование и обучение в Националната квалификационна рамка на висшето образование в Испания. Проследена е процедурата за признаване на професионално образование и обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър". Изложени са националните критерии за подбор на кандидати за висше професионално образование и обучение.

април 2015 г., 12 стр., 22 lv.

Rate
7

ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В БРАЗИЛИЯ. РЕЙТИНГ НА НАЙ-ДОБРИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ (СВЕТОВНИ И НАЦИОНАЛНИ КЛАСАЦИИ)

Селектирани са 10 най-важни източници на информация, представящи висшето образование в Бразилия. В табличен вид е приложена класация на най-добрите бразилски университети за 2012 г. и тяхното място в рейтинга. Допълнително са указани и две от най-популярните рейтингови системи за световни университети.

2013 г., 10 док., 30 lv.

Rate
8

ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКОТО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО

Книги, дисертации, статии, 2005-2013. Бълг., англ. ез.

98 заглавия, 20 lv.

Rate
9

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА

Реферативният обзор представя концепцията за гражданско образование, подходите към изучаване на гражданското образование (като самостоятелен/отделен учебен предмет или интегрирането му в по-широки предмети/области на учебната програма), препоръчителното учебно време, мястото на гражданското образование в националните учебни програми за училищно образование и оценяването на учениците по гражданско образование.

март 2015 г., 32 стр., 42 lv.

Rate
10

ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В УЧИЛИЩЕ

Книги, дисертации, статии, 2011-2013. Бълг., англ. ез.

57 заглавия, 20 lv.

Rate
page page size First Previous Next Last