Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество

Адрес: Младост 4, бл. 425, вх. 3, ап. 53