Дигитални колекции

Тагове за търсене
автореферати на дисертации , артефакти , археологически находки , архивни документи , библиографии , Бургас , Българско възраждане , Варна , Велико Търново , вестници до 1944 г. , военни паметници , Враца , Габрово , графични издания , дипломни работи , Европа , Казанлък , картографски издания , краеведска периодика , краеведска периодика до 1944 г. , краеведски колекции , монографични изследвания , непубликувани документи , плакати , Пловдив , пощенски картички , Разград , ръкописи , Силистра , снимки , София , списани , списания , Стара Загора , старопечатни книги , учебна литература , учебни планове , фолклор , Христо Ботев

Избрани тагове

Текст за търсене

Избери

Сортирай по

Вид сортировка

No Информация Опции
1

Библиотека „Родина” – Стара Загора

Включва краеведските колекции „Периодични издания 1882 – 1944”, „Периодични издания 1945 – 1948” и колекция „Книги 1842 – 1944”

Тагове: краеведски колекции, Стара Загора

Оцени
2

Библиотека при ИУ – Варна /предстоящо/

Съдържа част от архивния фонд на библиотеката и около 400 отчетни доклади, учебни планове и други важни документи и снимки, свързани с историята и развитието на университета

Тагове: архивни документи, Варна, снимки, учебни планове

Оцени
3

Дигитална колекция на български периодични издания до 1944 г

Съдържа 79 периодични издания от фондовете на: Народна библиотека "Иван Вазов" Пловдив, Столична библиотека, Регионална библиотека "П. К. Яворов" Бургас, Регионална библиотека "П. Р. Славейков" Велико Търново

Тагове: старопечатни книги, Българско възраждане, вестници до 1944 г., краеведска периодика до 1944 г., списания, Бургас, Велико Търново, Пловдив, София

Оцени
4

Европеана

Уеб портал, който обединява дигитализирани изображения на обекти, отразяващи различни аспекти от европейската култура. Осигурява достъп до 53 млн. снимки, графики, сканирани книги и др., включително от и за България.

Тагове: снимки, старопечатни книги, графични издания, пощенски картички, артефакти, Европа

Оцени
5

НАБИС репозиториум

Съдържа над 24 хил. дигитални копия на старопечатни, редки и ценни книги, автореферати на дисертации, дипломни работи и учебна литература от фондовете на: Библиотека при АУБ – Благоевград, Библиотека при НБУ, Библиотека при СУ "Св. Климент Охридски", Народна библиотека "Иван Вазов" – Пловдив, Централна библиотека на БАН

Тагове: учебна литература, архивни документи, снимки, старопечатни книги, графични издания, картографски издания, ръкописи, автореферати на дисертации, дипломни работи, списания

Оцени
6

Научна библиотека към НАЦИД

Представя част от редките и ценни старопечатни издания в областта на педагогиката от края на 19 век от фонда на библиотеката.

Тагове: старопечатни книги

Оцени
7

Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”

Дигиталната библиотека включва ръкописи, старопечатни книги, непубликувани документи от Българския исторически архив и от Ориенталския отдел, портрети и снимки, графични и картографски издания, български вестници и списания от периода 1844-1944 г

Тагове: архивни документи, снимки, старопечатни книги, Българско възраждане, вестници до 1944 г., графични издания, картографски издания, непубликувани документи, ръкописи, списани

Оцени
8

Общинска библиотека "Искра" - Казанлък

Вестници, издавани в гр.Казанлък в началото на ХХ век

Тагове: Казанлък, краеведска периодика до 1944 г.

Оцени
9

Регионална библиотека "Априлов-Палаузов" и РИМ - Габрово

Съдържа книги, периодика, артефакти и други обекти от фондовете на Регионалната библиотека и Регионалния исторически музай

Тагове: артефакти, краеведска периодика, Габрово

Оцени
10

Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - Варна

“Варненската дигитална библиотека” съдържа периодични издания, пощенски картички и фотографии от края на XIX и началото на XX век, свързани с гр. Варна.

Тагове: Варна, снимки, краеведска периодика до 1944 г., пощенски картички

Оцени
стр. бр. на стр. Първа Предишна Следваща Последна