НАБИС репозиториум

Описание: Съдържа над 24 хил. дигитални копия на старопечатни, редки и ценни книги, автореферати на дисертации, дипломни работи и учебна литература от фондовете на: Библиотека при АУБ – Благоевград, Библиотека при НБУ, Библиотека при СУ "Св. Климент Охридски", Народна библиотека "Иван Вазов" – Пловдив, Централна библиотека на БАН

Линк към ресурса: Към сайта

Средна оценка: 0,00 от 5