BULGARIAN JOURNAL OF SCIENCE AND EDUCATION POLICY (BJSEP)

Описание: Научно списание на Софийския университет с периодичност 2 броя годишно. Статиите разглеждат всички аспекти на теорията, политиката, практиката и управлението в сферата на науката и образованието.

Линк към ресурса: Към сайта

Средна оценка: 0,00 от 5