Е-Списания

Тагове за търсене
висше образование , висши училища , възпитание , грамотност , дидактика , дистанционно обучение , държавни политики , езиково обучение , електронно обучение , иновации в образованието , иновации в обучението , информационни технологии , Канада , качество на образованието , международни педагогически практики , мениджмънт в образованието , образование в областта на изкуството , образование в областта на науката , образователна политика , образователни теории , образователни технологии , обучение по изкуство , основно образование , педагогика , педагогическа психология , педагогически проблеми , педагогически технологии , практика на преподаването , предучилищно възпитание , предучилищно образование , приобщаващото образование , продължаващо образование , професионално образование , професионално развитие , професионалното обучение на възрастни , Руска федерация , САЩ , системи за образование , след-средно образование , социална педагогика , специална педагогика , средно образование , съвременни технологии за възпитание и обучение , телекомуникации , теория и методика на обучението , учебен процес , учебна програма , учебни предмети , учебни програми , училищна общност , училищни ръководители , училищно образование , физическо възпитание , чуждоезиково обучение

Избрани тагове

Текст за търсене

Избери

Сортирай по

Вид сортировка

No Информация Опции
1

Brock Education: A Journal of Educational Research and Practice

Канадско списание с периодичност два броя годишно. За основна цел на изданието се посочва насърчаване на изследванията на училищното образование и по-добро разбиране преподавателската практика.

Тагове: училищно образование, професионалното обучение на възрастни

Оцени
2

BULGARIAN JOURNAL OF SCIENCE AND EDUCATION POLICY (BJSEP)

Научно списание на Софийския университет с периодичност 2 броя годишно. Статиите разглеждат всички аспекти на теорията, политиката, практиката и управлението в сферата на науката и образованието.

Тагове: образователна политика, практика на преподаването, професионалното обучение на възрастни, теория и методика на обучението

Оцени
3

Contextos Educativos. Revista de Educación

Списанието публикува проучвания и изследвания в сферата на образованието, както и за различните процеси във всички фази на преподаването и ученето. Акцентира се върху интердисциплинарния подход.

Тагове: практика на преподаването, теория и методика на обучението

Оцени
4

CURRENT ISSUES IN COMPARATIVE EDUCATION (CICE)

Академично списание, подготвяно от докторанти. Публикува статии по широк спектър от съвременни образователни теми, представляващи интерес за учители, студенти, политици и учени.

Тагове: международни педагогически практики, образователна политика

Оцени
5

EDUCATION NEXT.

Списанието насърчава свободния обмен на идеи, представя най-новите научни открития и стимулира задълбочените дискусии по проблемите на съвременното образование.

Тагове: образователна политика

Оцени
6

EDUCATION POLICY ANALYSIS ARCHIVES

Списание на английски, испански и португалски език. Фокусирано е върху актуалната политика на американската образователна система, като публикува статии, бележки, рецензии, обзори и др.

Тагове: САЩ, образователна политика

Оцени
7

EDUCATION SCIENCES

Международно академично списание с периодичност 4 броя годишно. Публикува материали във всички сфери на образованието, като администриране и управление, философия и теория на образованието, история на образованието и образователна политика, педагогика, обучение на учители и др.

Тагове: мениджмънт в образованието, образователна политика, практика на преподаването, учебен процес, специална педагогика, педагогически технологии, учебна програма

Оцени
8

EDUCATIONAL PROCESS: INTERNATIONAL JOURNAL (EDUPIJ)

Списанието е форум за оригинални научни статии в сферата на образованието. При публикуването се насърчава използването на разнообразни теоретични и методологични научноизследователски подходи.

Тагове: предучилищно образование, учебни програми, професионално образование, продължаващо образование, мениджмънт в образованието, образователна политика, дистанционно обучение, педагогическа психология, съвременни технологии за възпитание и обучение, професионалното обучение на възрастни

Оцени
9

EDUCATIONAL RESEARCHER

Изданието представя научни доклади, в които учители от всички нива на образователната система представят своята практика.

Тагове: образователна политика, практика на преподаването

Оцени
10

EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCH AND DEVELOPMENT

Двумесечно издание на Асоциацията за комуникации и технологии в образованието. Представя се като единственото научно издание, фокусирано изцяло върху научните изследвания и развитието на образователните технологии.

Тагове: образователна политика, съвременни технологии за възпитание и обучение, образователни технологии

Оцени
стр. бр. на стр. Първа Предишна Следваща Последна