Brock Education: A Journal of Educational Research and Practice

Описание: Канадско списание с периодичност два броя годишно. За основна цел на изданието се посочва насърчаване на изследванията на училищното образование и по-добро разбиране преподавателската практика.

Линк към ресурса: Към сайта

Средна оценка: 0,00 от 5