EDUCATION SCIENCES

Описание: Международно академично списание с периодичност 4 броя годишно. Публикува материали във всички сфери на образованието, като администриране и управление, философия и теория на образованието, история на образованието и образователна политика, педагогика, обучение на учители и др.

Линк към ресурса: Към сайта

Средна оценка: 0,00 от 5