Обратно

Задачи за реализиране на междупредметна интеграция между биология, здравно образование и математика в средното училище

Статията е посветена на една от водещите тенденции в съвременната образователна реалност в България – интеграцията. Представена е структурата на задачата като педагогически и методически феномен в нейните три измерения - изпълнителско, конструктивно и аналитично. Предложени са примерни задачи за реализиране на междупредметна интеграция между биология и здравно образование и математика в средното училище.