Публикации

  • Конфликтът в училище
    В статията е разгледан един сериозен проблем за българското училище - конфликтите. Представено е виждането на автора, че конфликтите са част от... Повече...
  • Конфликты в школе
    Как и для любого социального института, для общеобразовательной школы характерны разнообразные конфликты. Педагогическая деятельность направлена на... Повече...
  • Conflicts at schools and their...
    Based on teacher views, the study was set out to identify school conflicts, reasons behind them, their impact and responses to conflicts. The study... Повече...
Покажи всички...