Публикации

  • Проектният метод – основа за...
    Статията е посветена на проблема за създаване на ефективни педагогически условия, стимулиращи познавателната активност на подрастващите. В... Повече...
  • Задачи за реализиране на...
    Статията е посветена на една от водещите тенденции в съвременната образователна реалност в България – интеграцията. Представена е структурата на... Повече...
  • Междисциплинарные связи в...
    В последнее время стало очевидным, что интеграция учебного процесса — один из важнейших факторов оптимизации процесса обучения. Необходимость... Повече...
Покажи всички...